Medicinske usluge


Medicinska nega i pomoć su u domu za stara lica „Royal“ 24 sata na raspolaganju svim korisnicima. Naše stručno i specijalizovano osoblje svakodnevno brine o njihovom zdravlju, vodeći pri tom računa ne samo o vitalnim funkcijama, već i o ishrani, higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju. Trudimo se da pružimo svu neophodnu negu i usluge koje olakšavanju život starijim licima i njihovim porodicama.

Nega starijih lica uz nadzor stručnjaka


Medicinske usluge u našem domu za stare vodi i kontroliše lekar opšte prakse, a koje obuhvataju merenje krvnog pritiska, šećera, telesne temperature, EKG, pružanje medikamentne terapije (unosa lekova), davanje infuzije, obradu dekubitalnih rana, plasiranje katetera itd. Za sve specijalističke usluge, uz nadzor domskog lekara i medicinskog osoblja, organizuju se pozivi lekara specijalista ili transport do zdravstvenih ustanova ukoliko je indikovano. Dom za stara lica „Royal“ ima potpisan ugovor sa lekarskom i transportnom službom.